Chưa tương xứng tiềm năng

Trình bày báo cáo chính trị trước Đại hội, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, nêu rõ nhiệm kỳ vừa qua, Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng đạt 8,67%/năm, GDP năm 2015 tăng gấp rưỡi năm 2010, tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.800USD. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước.

Hải Phòng cũng là địa phương đạt được nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới. Bình quân, các xã đều đạt được 14 tiêu chí của chương trình nông thôn mới, trong đó có 41 xã đã cơ bản hoàn thành đủ 19 tiêu chí của chương trình.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hải Phòng cũng chỉ rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố cảng. Một số dự án kết cấu hạ tầng lớn bị chậm tiến độ, hạ tầng giao thông, đô thị thiếu đồng bộ, một số công trình giao thông quan trọng chưa được triển khai. Công tác cải cách hành chính còn nhiều tồn tại, một bộ phận cán bộ, công chức kiến thức quản lý hạn chế, tinh thần trách nhiệm thấp. Công tác định hướng tư tưởng cũng bị động, thậm chí có vụ việc còn để xảy ra tình trạng “khủng hoảng truyền thông”.

Tập trung vào lĩnh vực có lợi thế

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời lưu ý các đại biểu nghiêm túc thảo luận phân tích các nguyên nhân của những hạn chế để đưa ra giải pháp hiệu quả.

“Cần coi phát triển dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng hải, dịch vụ  logistics là thế mạnh, lợi thế của Hải Phòng”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Theo Thủ tướng, Hải Phòng cần mạnh dạn đi đầu về hội nhập quốc tế, tranh thủ thời cơ thu hút nguồn lực xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp - thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Tiếp tục thực hiện tốt ba đột phá chiến lược, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thu hút đầu tư mạnh hơn nữa vào những lĩnh vực mà Hải Phòng có lợi thế, nhất là công nghiệp công nghệ cao như điện tử. Đặc biệt, Hải Phòng cần phát triển mạnh các loại hình dịch vụ-thương mại có giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng lưu ý, Hải Phòng cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành triển khai xây dựng các dự án trọng điểm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, nhất là các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng như: Cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc ven biển, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cùng với đó, cần chủ động đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ vận tải đa phương tiện, logistic, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng cũng lưu ý Hải Phòng cần tập trung cho các lĩnh vực văn hóa xã hội, tăng cường về quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng. Thủ tướng tin tưởng với tiềm năng, lợi thế cùng truyền thống trung dũng-quyết thắng và những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng sẽ xây dựng thành phố phát triển hiện đại.