TPO - Một chiến thắng khó nhọc ngoài sức tưởng tượng của người Đức khi họ chỉ có thể vượt qua được "Bầy cáo sa mạc" ở hiệp phụ nhờ tích tắc tỏa sáng của Schurrle và Ozil.